Cand mag. i musikvidenskab
Københavns Universitet (2002)
 
Sidefagsuddannelsen i
film-og medievidenskab
Københavns Universitet (1996)
 
Akademimerkonom i økonomistyring,
Roskilde Handelsskole (2010)
 
Akademiker
 
Som akademiker er jeg interesseret i en systematisk tilgang til områder som teori, opførelsespraksis, æstetik og historieskrivning inden for det musikvidenskabelige fagområde, Mine universitetsstudier inden for musik- og filmvidenskab var båret af en interesse for semiotik, primært med udgangspunkt i C.S. Peirces kategorilære. 
 
Fra 2002 - 2007 drev jeg selvstændig erhvervsvirksomhed med et deltidslandbrug, og begyndte af denne grund at studere erhvervsøkonomi. Det stærke fokus på logik og matematik inden for den semiotiske tradition, viste sig i den forbindelse med nogen modifikationer at kunne anvendes under min uddannelse i økonomi- og ressourcestyring,
 
I mit daglige virke bruger jeg de akademiske metoder i forbindelse med tværfaglig idéudvikling, kommunikation og koordinering af arbejdsopgaver.
 
 
 
Universitetsspeciale om "Immanuel Kants musikæstetik"
 
Overbygningsemner om rockanalyse, konceptplader og programmusik med udgangspunkt i musiksemiotik og udsigelsesanalyse.
 
Afgangsprojekt fra handelsskolen om "Værdiansættelse af en landbrugsvirksomhed"